Wyniki

Każdy nasz klient otrzymuje co miesiąc dokładny raport ze zrealizowanych przez nas transakcji, oraz zestawienia posiadanych aktywów.

ALL YTD 1M 3M 6M 12M 24M 60M
Aktywne Fundusze - Portfel Agresywny 12,1% 4,5% -0,2% 4,5% 2,2% -3,0% 2,6% b/d
Aktywne Fundusze - Portfel Zrównoważony 14,1% 2,7% 0,2% 2,7% 0,4% -3,6% -2,2% b/d
Aktywne Fundusze - Portfel Bezpieczny 6,0% 0,3% 0,4% 2,3% 1,2% 0,8% 3,6% b/d
Aktywne Fundusze - Market Neutral 7,7% 1,8% -0,1% 1,8% -2,6% -5,8% -0,1% b/d
Aktywne Fundusze - Market Neutral Plus 16,0% 1,6% 0,3% 1,6% 1,2% 0,9% 7,8% b/d
Dynamiczne Spółki 124,2% 9,0% 1,4% 9,0% 5,6% -5,5% -13,3% 33,1%
Duże spółki 7,8% 6,4% 0,6% 6,4% 4,0% 2,1% -2,3% b/d
Dywidendowa - Agresywna -8,6% 6,7% 0,0% 6,7% 5,9% -6,2% -6,9% b/d
Portfel Lokacyjny - EUR 16,0% 9,5% 3,1% 9,5% 7,8% 6,9% 8,1% b/d

Stan na 31-03-2019

Inwestuj z najlepszymi

EFIX Dom Maklerski od początku swojej działalności regularnie plasuje się czołówce firm asset management pod względem wyników portfeli zarządzanych. Poniżej przedstawiamy listę wyróżnień, jakie zdobyła nasza instytucja za wyniki zarządzania w zestawieniach Gazety Giełdy Parkiet.

II kwartał 2017

Strategia dywidendowa - II najlepsza firma zarządzająca aktywami w kategorii Portfele Akcji – ze stopą 6,35% na koniec II kwartału 2017 r.

III kwartał 2016

Dynamiczne Spółki - II najlepsza firma zarządzająca aktywami w kategorii Portfele Akcji – z roczną stopą zwrotu 20,1%

Dynamiczne Spółki - I miejsce w kategorii Portfele Akcji – ze stopą 16,27% na koniec III kwartału 2016 r.

I półrocze 2016

Dynamiczne Spółki - I miejsce w kategorii Portfele Akcji – z półroczną stopą zwrotu 7,62%

II kwartał 2016

Indeksy Świata - I miejsce
w rankingu strategii o zmiennej alokacji aktywów zagranicznych z wynikiem 6,59%

Modern World - II miejsce
w rankingu strategii o zmiennej alokacji aktywów zagranicznych z wynikiem 4,30%

I kwartał 2016

Dynamiczne Spółki - II miejsce w kategorii Portfele Akcji – z kwartalną stopą zwrotu 5,76%

2015 rok

Dynamiczne Spółki - III najlepsza firma zarządzająca aktywami w kategorii Portfele Akcji – z roczną stopą zwrotu 16,81%

Modern World - Najwyższa roczna stopa zwrotu z wynikiem 11,98% ze wszystkich portfeli o zmiennej alokacji (krajowych i zagranicznych)

I półrocze 2015

Modern World - Najwyższa półroczna stopa zwrotu z wynikiem 14,95% i najwyższa roczna z wynikiem 30,84% stopa zwrotu ze wszystkich portfeli o zmiennej alokacji (krajowych i zagranicznych)

Indeksy Świata - II najwyższa roczna stopa zwrotu ze wszystkich portfeli o zmiennej alokacji (krajowych i zagranicznych) z wynikiem 16,34%

Dynamiczne Spółki - IV miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 13,93% oraz III najwyższa roczna z wynikiem 14,37% i III najwyższa trzyletnia z wynikiem 58,18% stopa zwrotu w kategorii "Portfele akcji"

I kwartał 2015

Modern World - I miejsce
w rankingu strategii o zmiennej alokacji aktywów zagranicznych z wynikiem 13,90%

Indeksy Świata - II miejsce
w rankingu strategii o zmiennej alokacji aktywów zagranicznych z wynikiem 8,26%

Dynamiczne Spółki - IV miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 13,77%

IV kwartał 2014

Modern World - I miejsce
w rankingu strategii o zmiennej alokacji aktywów zagranicznych z wynikiem 7,59%

Indeksy Świata - II miejsce
w rankingu strategii o zmiennej alokacji aktywów zagranicznych z wynikiem 5,15%

styczeń - grudzień 2013

Dynamiczne Spółki - II miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 37,96%

Bezpieczne Obligacje - I miejsce
w rankingu strategii obligacyjnych z wynikiem 8,81%

III kwartał 2013

Dynamiczne Spółki - III miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 27,35%

Bezpieczne Obligacje - I miejsce
w rankingu strategii obligacyjnych z wynikiem 6,04%

I półrocze 2013

Dynamiczne Spółki - II miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 9,49%

Bezpieczne Obligacje - I miejsce
w rankingu strategii obligacyjnych z wynikiem 4,90%

I kwartał 2013

Dynamiczne Spółki - I miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 2,98%

Bezpieczne Obligacje - I miejsce
w rankingu strategii obligacyjnych z wynikiem 2,65%

I półrocze 2012

Dynamiczne Spółki - I miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 21%

I kwartał 2012

Dynamiczne Spółki - II miejsce
w rankingu strategii akcyjnych z wynikiem 19,1%

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).