Zagraniczny agresywny (PLN)

Grupa portfeli Aktywne Fundusze oparta jest na najlepszych na rynku funduszach inwestujących w różne klasy aktywów (akcje, obligacje, towary), na różnych rynkach (Polska, rynki rozwinięte oraz rozwijające się). Nasi Klienci mają do wyboru strategie inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka, dzięki temu każdy znajdzie portfel dopasowany do jego oczekiwań.

Polityka inwestycyjna

Portfel Zagraniczny Agresywny (PLN) to strategia EFIX Dom Maklerski S.A., w której środki klienta inwestowane są w najlepsze fundusze akcyjne, rynku towarowego, obligacyjne oraz total return, w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się światowa gospodarka.

Strategia skierowana jest do klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka, oczekujących jednocześnie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, którzy chcą poszerzyć swój portfel inwestycyjny o aktywa zagraniczne.

Dzięki unikatowej strategii i aktywnej alokacji, inwestor może zarabiać w każdej fazie cyklu koniunkturalnego, lokując środki w aktywa notowane na całym świecie.

W strategii Portfel Zagraniczny Agresywny (PLN) EFIX Dom Maklerski S.A. wybiera najlepsze fundusze, selekcjonując je na podstawie rankingu.

Poziom zaangażowania w fundusze akcyjne oraz w fundusze rynku towarowego w strategii Portfel Zagraniczny Agresywny (PLN) może stanowić 100% wartości portfela, ale dopuszcza rownież zaangażowanie na poziomie 0%.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).