Indywidualny

Grupa portfeli Aktywne Fundusze oparta jest na najlepszych na rynku funduszach inwestujących w różne klasy aktywów (akcje, obligacje, towary), na różnych rynkach (Polska, rynki rozwinięte oraz rozwijające się). Nasi Klienci mają do wyboru strategie inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka, dzięki temu każdy znajdzie portfel dopasowany do jego oczekiwań.

Polityka inwestycyjna

Portfel Indywidualny to strategia EFIX Dom Maklerski S.A., w której środki klienta inwestowane są w fundusze zagraniczne, denominowane w euro lub dolarze amerykańskim.

Strategia skierowana jest do szerokiego grona klientów o zróżnicowanych profilach inwestycyjnych, którzy chcą poszerzyć swój portfel inwestycyjny o aktywa zagraniczne i posiadają środki w euro lub dolarze.

Dzięki unikatowej strategii i aktywnej alokacji, inwestor może zarabiać w każdej fazie cyklu koniunkturalnego, lokując w środki w aktywa notowane na całym świecie.

Poziom zaangażowania w fundusze akcyjne oraz w fundusze rynku towarowego w strategii Portfel Indywidualny może stanowić 100% wartości portfela, ale dopuszcza również zaangażowanie na poziomie 0%. Dopuszczalne, maksymalne zaangażowanie poszczególnych klas aktywów w portfelu zależy od indywidualnego profilu inwestycyjnego klienta.

Podstawowe informacje

Struktura modelowa

fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).