Duże spółki

Aktywna alokacja oparta o największe polskie spółki

Polityka inwestycyjna

Duże Spółki to strategia EFIX Dom Maklerski, która pozwala partycypować we wzrostach największych polskich spółek, skupionych w indeksie WIG30.

Największą zaletą strategii Duże Spółki jest jej elastyczność w zakresie alokacji aktywów. Dzięki temu strategia pozwala na wzrost wartości aktywów inwestora poprzez inwestycje w akcje w czasie hossy oraz ochronę kapitału w czasie bessy, kiedy środki trzymane są w bezpiecznych aktywach (obligacje skarbowe, lokaty, gotówka).

Ograniczenie do najbardziej płynnych spółek z GPW pozwala zarządzającym na aktywną alokację składu portfela, w zależności od zmian koniunktury. W portfelu utrzymywane są pozycje na akcjach tylko tych spółek, które znajdują się w trendzie wzrostowym. Dzięki temu inwestycja jest odpowiednia w każdym momencie cyklu koniunkturalnego.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Podstawowe informacje

Krzywa kapitału na tle benchmarku

Wyniki

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).