Handel algorytmiczny

Zaloguj się Zarejestruj się Demo

Chcesz otrzymywać dane o Exerii?

Wypełnij formularz

Budowa strategii automatycznej

W Exerii możliwe jest tworzenie strategii automatycznych bez konieczności programowania, dzięki gotowym klockom. Sygnały kupna lub sprzedaży powstają w wyniku porównania lub przecięcia różnych serii danych, na przykład: ceny instrumentu, wskaźnika technicznego, linii trendu czy danych fundamentalnych. Miejsce i rodzaj transakcji w postaci strzałki jest natychmiast wizualizowane na wykresie.

Testowanie strategii automatycznej

Do testowania strategii automatycznych wykorzystywane są dane historyczne. Możliwe jest testowanie wyników pojedynczej strategii dzięki wskaźnikowi “Equity line” dostępnego w grupie “do testów” lub pod przyciskiem (+) na wykresie. Testowanie wielu strategii lub jednej strategii uruchomionej na więcej niż jednym instrumencie umożliwia ‘’Tester strategii”.

Exeria

Uruchamianie strategii automatycznej

W celu uruchomienia strategii automatycznej należy przeciągnąć konkretną strategię z pola “moje strategie” do pola “kontroler strategii”. Strategia dodana w ten sposób domyślnie wykorzystuje instrument oraz interwał, który służył do stworzenia strategii oraz minimalną jednostkę transakcyjną. Możliwe jest również skonfigurowanie strategii o dowolny instrument, interwał lub jednostkę transakcyjną. Obliczenia wykonywane są w chmurze, a użytkownik może kontrolować uruchomione strategie z dowolnego urządzenia.

Zapisywanie strategii w Exeria.com

Każdą stworzoną strategię można dodać do zasobów serwisu exeria.com. W tym celu należy zalogować się do serwisu w platformie (komponent exeria.com) i przeciągnąć strategię z pola “moje strategie” do pola “exeria.com”. Strategia zapisana w ten sposób może być dostępna publicznie lub dostępna tylko dla twórcy i ewentualne wskazanych przez niego użytkowników.

Exeria

Budowa portfela

Tworzenia portfela umożliwia komponent o nazwie “tester strategii”. Konieczne jest umieszczenie strategii w polu “tester strategii”, a także przypisanie im konkretnych instrumentów i interwałów. Komponent o nazwie “portfel” daje możliwość zmiany wagi pojedynczej strategii w portfelu. W celu zapisania portfela należy kliknąć ikonkę (chmura) w lewym górnym rogu pola “tester strategii” i dodać tytuł oraz opis.

Exeria

Korzystanie z gotowych strategii i portfeli

Użytkownicy zarejestrowani w serwisie exeria.com mogą korzystać z gotowych strategii i portfeli, które znajdują się w zasobach serwisu. W tym celu należy dokonać subskrypcji portfela/strategii w exeria.com oraz zalogować się do konta w serwisie za pośrednictwem platformy.

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).