Sygnały transakcyjne / EFIX Dom Maklerski S.A.

Sygnały transakcyjne

Gotowe okazje inwestycyjne w usłudze doradztwa dla FX i CFD

Uruchom usługę doradztwa
387

sygnałów transakcyjnych

30

średnio sygnałów miesięcznie

13

miesięcy intensywnej pracy dla Was (marzec 2017 - marzec 2018)

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz, do jakiej kwoty wzrosłaby wartość zainwestowanego kapitału początkowego w czasie ostatnich 13 miesięcy trwania usługi, jeśli zawierałbyś transakcje na podstawie wszystkich sygnałów wysłanych przez analityków. Wybierz odpowiednią stopę ryzyka dla każdej transakcji i przekonaj się, że można osiągać więcej inwestując w EFIX Dom Maklerski S.A.

Twój hipotetyczny wynik*: 12 448 PLN

Kwota początkowa inwestycji

Ryzyko

Zobacz symulację możliwych do osiągnięcia rezultatów:

Jak to działa?

okazja inwestycyjna

Szukamy dla Ciebie okazji

Wyznaczamy poziomy

Wyznaczamy poziomy otwarcia pozycji, Stop Loss oraz Take Profit

akceptuj transakcje

Ty określasz poziom ryzyka (wielkość transakcji) i akceptujesz wykonanie zlecenia

Inwestuj z nami w 2018 roku

Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

  • Krok 3 z 3
  • Krok 2 z 3Oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję treść regulacji
  • Krok 1 z 3Wypełnij formularz

Krok 1 z 3
Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Krok 2 z 4
Wybierz platformę

*FX, Indeksy, Towary

Krok 3 z 3
Wypełnij wniosek o otwarcie konta

Przechodząc dalej, w nowym oknie przeglądarki, zostaniesz przekierowany na stronę współpracującego z nami brokera City Index. Wypełnij tam formularz, aby dokończyć proces zakładania konta.

Pobierz kartę produktu Sygnały FX&CFD
Pobierz archiwalne karty

Archiwalne wyniki znajdziesz w sprawozdaniach miesięcznych

Sprawozdanie zawiera zbiorcze informacje o efektach naszej pracy w ostatnim miesiącu w tym:
✓ najlepsze trade'y miesiąca,
✓ wyniki sygnałów transakcyjnych,
✓ wyniki strategii mechanicznych.

* Hipotetyczny przebieg wyników możliwych do osiągnięcia na podstawie wszystkich sygnałów wygenerowanych przez Departament Doradztwa Inwestycyjnego, w okresie 01.03.2017 r. do 31.03.2018 r. w zależności od przyjętego przez Inwestora ryzyka. Dla uproszczenia przyjęto kwotę początkową inwestycji na poziomie 10 000 PLN, 50 000 PLN, 100 000 PLN i 200 000 PLN. W obliczeniach uwzględniono spready, jednak nie zostały uwzględnione możliwe poślizgi cenowe oraz punkty swapowe. Wyliczenia zostały dokonane na podstawie wyników wszystkich sygnałów przeliczonych na PLN według kursów średnich z tabel NBP ogłoszonych ostatniego dnia każdego miesiąca. Na realną wysokość wyniku wpływ mogą mieć różnice kursowe i kurs waluty z dnia realizacji transakcji, na danej platformie transakcyjnej.

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2018 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).