Ostrzeżenie o ryzyku

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznieinformacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lubpowstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, abymateriały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności,poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzjiKlienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej.EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty".

Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A i chronione są prawemautorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).