Nasz zespół

Andrzej Wiczewski

Andrzej Wiczewski

Zarządzający portfelami Klientów w EFIX Dom Maklerski S.A.

Doświadczenie zawodowe
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych na różnych stanowiskach. Jako makler zajmował się między innymi obsługą Klientów, przeprowadzaniem transakcji na rynku pozagiełdowym, a po zdaniu egzaminów przeprowadzanych przez GPW wykonywał funkcję maklera specjalisty i maklera nadzorującego.
Po uzyskaniu licencji doradcy inwestycyjnego pracował w spółce notowanej na GPW zajmującej się inwestycjami portfelowymi, gdzie odpowiadał za inwestycje na rynku kapitałowym
Funkcję zarządzającego portfelami Klientów w EFIX Dom Maklerski S.A. pełni od 2011 roku.

Wykształcenie
Licencję maklera papierów wartościowych (nr 1255) uzyskał w 1994 roku.
W 2009 roku otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego (nr 292).

O mnie prywatnie
Moją pasją jest żeglarstwo, póki co w wersji jeziorowej i przybrzeżnej morskiej, ale myślę, że odbycie międzykontynentalnego oceanicznego rejsu jest jeszcze przede mną.

Karolina Bojko-Leszczyńska

Doradca inwestycyjny w Departamencie Zarządzania

Doświadczenie zawodowe
W latach 2009-2011 pełniła funkcję analityka rynków finansowych w EFIX Polska. Od 2011 roku zatrudniona w Departamencie Zarządzania w EFIX Dom Maklerski S.A. Autorka komentarzy walutowych z rynku złotego, miesięcznych raportów makroekonomicznych, a także wielu artykułów poświęconych tematyce inwestowania. Jej publikacje cyklicznie ukazują się min. na łamach Pulsu Biznesu, Ticker Magazine oraz czasopisma Transport Manager.
W EFIX Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w analizie trendów makroekonomicznych oraz kursów walutowych.

Karolina Bojko-Leszczyńska

Wykształcenie
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (specjalność Cybernetyka Ekonomiczna). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 519) oraz maklera papierów wartościowych (nr licencji 2891).

O mnie prywatnie
W wolnym czasie pasjonatka książek i seriali o tematyce fantasy.

Dawid Stolarek

Dawid Stolarek

Doradca inwestycyjny w Departamencie Zarządzania

Doświadczenie zawodowe
Posiada kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz 10-letnie doświadczenie zdobyte w branży konsultingowej, przede wszystkim w obszarze corporate finance. W trakcie pracy w branży konsultingowej uczestniczył w realizacji projektów związanych z wyceną przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych, przygotowaniem biznes planów, projekcji finansowych oraz doradztwa w procesach fuzji, przejęć i pozyskiwania kapitału. Posiada również doświadczenie związane z aktywnością w sferze marketingu oraz business development.

Od 2016 r. zatrudniony w EFIX Dom Maklerski S.A. na stanowisku doradcy inwestycyjnego w Departamencie Zarządzania.

Wykształcenie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 473).

O mnie prywatnie
Miłośnik gór i podróży.

Albert Trąpczyński

Albert Trąpczyński

Analityk inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami

Doświadczenie zawodowe
Makler Papierów Wartościowych (nr lic. 3084) w roli analityka inwestycyjnego w Departamencie Zarządzania Aktywami EFIX DM. Absolwent UE w Poznaniu, obecnie doktorant na studiach stacjonarnych. Autor rekomendacji i analiz dla rynków globalnych. Odpowiedzialny za zarządzanie strategiami opartymi o jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.

Wykształcenie
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacji Operacje Finansowe Funduszy Inwestycyjnych oraz University of Zagreb (Faculty of Business and Economics). Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3084.

O mnie prywatnie
Miłośnik kina festiwalowego i literatury współczesnej.

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2018 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).