Portfel Bezpieczny

Grupa portfeli Aktywne Fundusze oparta jest na najlepszych na rynku funduszach inwestujących w różne klasy aktywów (akcje, obligacje, towary), na różnych rynkach (Polska, rynki rozwinięte oraz rozwijające się). Nasi Klienci mają do wyboru strategie inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka, dzięki temu każdy znajdzie portfel dopasowany do jego oczekiwań.

Polityka inwestycyjna

Portfel Bezpieczny to strategia EFIX Dom Maklerski S.A., w której środki klienta inwestowane są w najlepsze fundusze obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych, fundusze rynku pieniężnego oraz certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych, w zależności od perspektyw koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego.

Strategia skierowana jest do klientow akceptujacych niski poziom ryzyka, oczekujacych jednoczesnie niskich oraz stabilnych stop zwrotu.

Dzięki usłudze inwestor może zarabiać na wzrostach wartości jednostek uczestnictwa funduszy obligacyjnych w okresach dobrej koniunktury, a jednocześnie nie tracić wypracowanych zysków w okresach złej koniunktury.

W strategii Portfel Bezpieczny EFIX Dom Maklerski S.A. wybiera najlepsze fundusze, selekcjonując je na podstawie rankingu.

Poziom zaangażowania w fundusze obligacji korporacyjncyh w strategii Portfel Bezpieczny może stanowić 100% wartości portfela, ale dopuszcza się również zaangażowanie na poziomie 0%.

Poziom ryzyka

Struktura modelowa

Zaangażowanie
Fundusze obligacji skarbowych0 - 100%
Fundusze obligacji korporacyjnych0 - 100%
Fundusze rynku pieniężnego0 - 100%

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 tys. zł
Skład portfela Jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych i rynku pieniężnego, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych
Cel strategii Aktywna alokacja celem osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż benchmark
Benchmark WIBID 1Y
Sugerowany okres inwestycji 2 lata

Krzywa kapitału na tle Benchmarku

Wyniki

ALL YTD 1M 3M 6M 12M 24M
Aktywne Fundusze - Portfel Bezpieczny 6,0% 0,3% 0,4% 0,3% 1,2% 0,8% 3,6%
fb tw yt ticker
New Connet

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).