Wpłaty-wypłaty

Wpłaty

  • GAIN Capital przyjmuje tylko i wyłącznie środki pochodzące bezpośrednio z rachunku właściciela konta inwestycyjnego. Nie jest zatem możliwe przelanie na swój rachunek maklerski środków z konta bankowego osoby trzeciej, czy rachunku firmy pośredniczącej.
  • Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane wyłącznie w walucie bazowej rachunku.

Zasil rachunek korzystając z jednej z poniższych metod:

Karta kredytowa lub debetowa

Możesz zasilić swój rachunek poprzez platformę wybierając z menu opcję "Rachunek", a następnie "Zasil rachunek".

Akceptowane karty debetowe:

  • MasterCard
  • Visa
  • Maestro
  • Electron

Akceptowane karty kredytowe:

  • MasterCard
  • Visa

Zasilenie rachunku kartą debetową jest bezpłatne.
Za zasilenie rachunku kartą kredytową pobierana jest opłata w wysokości 1,5%.

Przelew bankowy

Realizowany dla następujących walut: PLN, EUR, USD.

Dla przelewów w PLN:


IBAN: PL29 1750 0009 0000 0000 0339 4476
Właściciel rachunku: Gcap UK LTD
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer rachunku inwestycyjnego

Bank: Raiffeisen Bank Polska (RZB) SA
Adres banku odbiorcy: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska
SWIFT: RCBWPLPW

Dla przelewów w EUR:


IBAN: GB18 BARC 2019 9068 2258 88
Numer rachunku: 68225888
Właściciel rachunku: GAIN Capital UK Ltd
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer rachunku inwestycyjnego

Bank: Barclays Bank PLC
Adres banku odbiorcy: 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP
Sort Code: 20-19-90
SWIFT: BARCGB22

Dla przelewów w USD:


IBAN: GB64 BARC 2019 9073 5379 44
Numer rachunku: 73537944
Właściciel rachunku: GAIN Capital UK Ltd
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer rachunku inwestycyjnego

Bank: Barclays Bank PLC
Adres banku odbiorcy: 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP
Sort Code: 20-19-90
SWIFT: BARCGB22


Dla przelewów w GBP:


IBAN: GB12 BARC 2019 9000 9832 68
Numer rachunku: 00983268
Właściciel rachunku: GAIN Capital UK Ltd
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, numer rachunku inwestycyjnego

Bank: Barclays Bank PLC
Adres banku odbiorcy: 1 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HP
Sort Code: 20-19-90
SWIFT: BARCGB22

Wypłaty

Aby dokonać wypłaty środków z rachunku, prześlij mail na adres: biuro@efixdm.pl
podając następujące dane:

Dane właściciela rachunku w CityIndex:

imię/name:
nazwisko/surname:
data urodzenia/date of birth:
numer rachunku City Index/City Index account number:
waluta bazowa rachunku/account base currency:

Dane do przelewu:

kwota przelewu/transfer amount:
tytuł przelewu/transfer title:
IBAN banku odbiorcy/IBAN of the recipient's bank:
SWITF of the banku odbiorcy/SWIFT recipient's bank:
nazwa banku odbiorcy/name of the recipient's bank:

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).