Zarząd

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami

Tomasz Korecki

Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Doświadczenie zawodowe
Wykładowca studiów MBA (WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu).
Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku.
Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w polskich instytucjach finansowych (Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S.A., Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BIG Bank Gdański S.A.).
Do 30 września 2015 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej INC S.A.
Od 2003 roku dyrektor i wspólnik spółki EFIX Polska.
Od grudnia 2009 roku Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Tomasz Korecki

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University.
Doradca inwestycyjny rynku towarowego w Stanach Zjednoczonych (CTA) oraz makler papierów wartościowych (licencja nr 936).

O mnie prywatnie
Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch synów, fanem aktywnego wypoczynku, uczestnikiem półmaratonów, narciarzem i żeglarzem. Uwielbiam odwiedzać ludzi i miejsca odległe od "zachodniej cywilizacji"

Wojciech Szymon Kowalski

Wojciech Szymon Kowalski

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Doświadczenie zawodowe
Członek organów Spółek Publicznych Relpol S.A. (2003 - 2007, Przewodniczący Komitetu Audytu); Pfleiderer Grajewo S.A. (2004 - 2008); W. Kruk S.A. (2006 - 2008), Elektrotim S.A. (2007 - 2015), ZWG S.A./Bumech SA (2013 – 2015). Delko S.A. (2010 - 2012, w kwietniu 2012 r. oddelegowany do Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, od marca 2013 r. - obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu),
Pozbud T&R S.A. (2011 -2018, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu),
DataWalk S.A. (dawny Pilab S.A.) (2018 - obecnie, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu),
2001 - obecnie; prace analityczne wykonywane (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. firmy badawczej: Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski) m.in. na rzecz domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i firm doradczych, z zakresu makroekonomii, ekonomiki konsumpcji, rynków towarowych i walutowych,
1996 - 2001; Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu; analizy branżowe i studia sektorowe dla potrzeb Departamentu Zarządzania Aktywami, Departamentu Rynku Wtórnego oraz Departamentu Rynku Pierwotnego,
1995 - 1996; Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu,
1994 - 1995; Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Posnania S.A.,
1993; Specjalista, Sachsen Consult,
1991 - 1992; Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu

Wykształcenie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

O mnie prywatnie

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).