Relacje inwestorskie

Zarząd

Tomasz Korecki – Prezes Zarządu

  • Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University. Doradca inwestycyjny rynku towarowego w Stanach Zjednoczonych (CTA) oraz makler papierów wartościowych (licencja nr 936). Wykładowca studiów MBA (WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu). Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w polskich instytucjach finansowych (Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S.A., Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BIG Bank Gdański S.A.). Członek Rady Nadzorczej Tradebox S.A. Do 30 września 2015 roku pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej INC S.A. W latach 2003 - 2013 dyrektor i wspólnik spółki EFIX Polska. Od grudnia 2009 roku Prezes Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A.

Tomasz Marek - Członek Zarządu

  • 18 letnie doświadczenie zdobyte na rynkach kapitałowych, towarowych i walutowych (analityk, dealer papierów wartościowych, twórca działu rekomendacji maklerskich, wykładowca na uczelniach wyższych z zakresu inwestowania na rynkach finansowych), wykształcenie wyższe + podyplomowe studia z bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Prokurent Spółki

Jolanta Bączkowska - Prokurent

  • Absolwentka Wydziału Rachunkowości w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, specjalność Rachunkowość Przedsiębiorstw. Od 1997 roku związana z rynkiem finansowym, pracowała na stanowisku Asystent Maklera Papierów Wartościowych w Biurze Maklerskim w Domu Inwestycyjnym BWE S.A., AMS S.A. – dział księgowości – Referent ds Rozliczeń, Bank Millenium S.A. – konsultant banku. Od 2007 praca w EFIX Polska S.C. na stanowisku specjalista ds Obsługi Klienta, a także Dyrektor Biura Obsługi Klienta. Obecnie EFIX Dom Maklerski S.A. – Dyrektor Działu Obsługi Klientów.

Rada Nadzorcza

Jakub Ryszard Kokociński – Członek Rady Nadzorczej

  • Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończona aplikacja radcowska i zdany egzamin radcowski w 2013 roku. Doświadczenie i uprawnienia zawodowe na rynku nieruchomości.

Andrzej Marcinkowski – Członek Rady Nadzorczej

  • Dr nauk farmaceutycznych – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Master of Business Administration – Wielkopolska Szkoła Biznesu. W latach 1997 – 2007 – GlaxoSmithKline – przedstawiciel handlowy / menadżer regionalny / menadżer produktu / menadżer promocji handlowych. Od 2007 do dziś – prezes i współwłaściciel w Spółkach Medkon.

Danuta Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej

  • Przez ponad dekadę związana z rynkiem finansowym. Pracowała w PKO BP na stanowisku inspektora kredytowego, a także w domu maklerskim na stanowisku inspektora nadzoru.

Wojciech Szymon Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

  • Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Członek organów spółek publicznych Relpol S.A. (2003 - 2007 Przewodniczący Komitetu Audytu), Pfleiderer Grajewo S.A. (2004 - 2008); W. Kruk S.A. (2006 - 2008), Elektrotim S.A. (2007 - 2015), ZWG S.A./Bumech SA (2013 – 2015). W spółce Delko S.A. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu, a w spółce Pozbud T&R S.A. - Zastępy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu. Od 2001 wykonuje prace analityczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. firmy badawczej: Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski) m.in. na rzecz domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i firm doradczych, z zakresu makroekonomii, ekonomiki konsumpcji, rynków towarowych i walutowych, 1996 - 2001 Kierownik Biura Analiz i Informacji, Dom Maklerski BMT S.A. w Poznaniu; analizy branżowe i studia sektorowe dla potrzeb Departamentu Zarządzania Aktywami, Departamentu Rynku Wtórnego oraz Departamentu Rynku Pierwotnego, 1995 - 1996 Zastępca Dyrektora Rynku Pierwotnego, Dom Maklerski Polinwest S.A. w Poznaniu, 1994 - 1995 Specjalista, zatrudniony przez Zarządcę Komisarycznego Banku Komercyjnego Posnania S.A., 1993 Specjalista, Sachsen Consult, 1991 - 1992 Szef Departamentu Koniunktur i Inwestycji, Pion Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu.

Andrzej Jaroszewski – Członek Rady Nadzorczej

  • Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zarządach spółek publicznych oraz wiedzę o funkcjonowaniu rynku inwestycyjnego w Polsce. Wiele lat pracował w pionach handlowych dużych i średnich przedsiębiorstw zarówno na stanowiskach handlowych, jak i menadżerskich. 2016 - obecnie Comp S.A. Centrum Technologi Sprzedaży Nowy Sącz- Menadżer ds Kluczowych Klientów, 2014 – 2015 Konbet Sp. z o. o. - Dyrektor ds. Rozwoju, 2011 – 2013 De Molen S.A. - Dyrektor ds Rozwoju - Członek Zarządu, 2008 – 2009 Divicom S.A. - Dyrektor Handlowy Wiceprezes Zarządu, 2006 – 2007 Novitus S.A. – Menadżer ds. Kluczowych Klientów, 10.1997 – 10.2005 Mar-Ol Sp. z o.o. Poznań - Menadżer Działu Kategorii
fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2018 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).