Kariera

EFIX Dom Maklerski pomaga zarabiać pieniądze. Oferujemy swoje usługi dla klientów, którzy chcą powierzyć swoje środki finansowe w zarządzanie oraz inwestorów, którzy samodzielnie podejmują decyzje inwestycyjne. Dajemy dostęp do rachunków w bankach, polskich i zagranicznych biurach maklerskich oraz dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Tworzymy grupę profesjonalnych ekspertów wyspecjalizowanych w analizie i odkrywaniu możliwości inwestycyjnych na rynkach finansowych całego świata. Liczy się dla nas dobra atmosfera pracy, możliwość poszerzania swojej wiedzy, odnoszenie sukcesów i adekwatne do nich zarobki. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobre relacje i interes naszych klientów.

fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2019 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DM S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).