Świadczymy usługi prestiżowe, dbając o ich szczególną jakość

  • Podstawowym składnikiem usługi jest wiedza i doświadczenie
  • Bez względu na bieżącą koniunkturę dobierzemy dla Ciebie odpowiednią usługę i doradzimy w co zainwestować w każdym czasie.
  • Potrafimy odkryć atrakcyjne okazje inwestycyjne
  • Jako niezależna instytucja finansowa wybieramy dla naszych Klientów jedynie rozwiązania leżące w ich najlepszym interesie. Posiadając w ofercie dystrybucyjnej blisko 700 rozwiązań z rynku funduszy możemy nadać naszym portfelom ekspozycję na praktycznie każdą klasę aktywów. Pozwala to na optymalne decyzje w reakcji na zmiany sytuacji rynkowej

Nasi doradcy

Analitycy
fb tw yt ticker
New Connect

Copyright 2018 by EFIX Dom Maklerski S.A.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. dokłada należytej staranności, aby materiały zawarte na stronie internetowej były rzetelne i profesjonalne, jednakże nie gwarantuje kompletności, poprawności i dokładności zawartych informacji. EFIX DOM MAKLERSKI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji Klienta podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej. EFIX DOM MAKLERSKI S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia włączności między użytkownikiem a serwisem oraz przerwy w dostępności strony internetowej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, które zostało opisane w dokumencie "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instumenty". Treści zawarte w serwisie internetowym są własnością EFIX DOM MAKLERSKI S.A. i chronione są prawem autorskim przewidzianym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).